loading
VİP PLUS (BAYAN) CHECK UP İÇERİĞİ
Sıra Hizmet Adı
1 Dahiliye Muayenesi
2 Kardiyoloji Muayenesi
3 Kadın Hastalıkları Muayenesi
4 KBB Muayenesi
5 Göz Muayenesi
6 Genel Cerrahi Muayenesi
7 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Muayenesi
8 Kemik dansitometresi, tüm vucut
9 MRG, Lomber vertebra, kontrastsız
10 BT toraks
11 Mammografi (Tek meme)
12 Tiroid US
13 Abdomen US, tüm
14 Gaitada amib-giardia aranması
15 Dışkıda insan hemoglobini (Monoklonal)
16 Transtorasik ekokardiyografi
17 Kardiyovasküler stress test
18 İdrar analizi (Strip ile)
19 İdrar mikroskopisi
20 Kan Grubu Tayini
21 Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile)
22 Tam Kan Sayımı (Hemogram)
23 Alanin aminotransferaz (ALT) (Serum/Plazma)
24 Albümin (Serum/Plazma)
25 Alkalen fosfataz (Serum/Plazma)
26 Aspartat aminotransferaz (AST) (Serum/Plazma)
27 C reaktif protein (CRP)
28 Glike hemoglobin (Hb A1c)
29 Glukoz (Serum/Plazma)
30 HDL kolesterol
31 Kalsiyum (Serum/Plazma)
32 Kolesterol (Serum/Plazma)
33 Kreatinin (Serum/Plazma)
34 LDL kolesterol (Direkt)
35 Potasyum (Serum/Plazma)
36 Protein (Serum/Plazma)
37 Romatoid faktör (RF)
38 Sodyum (Serum/Plazma)
39 Trigliserid (Serum/Plazma)
40 Antistreptolizin O (ASO)
41 Klorür (Serum/Plazma)
42 Kreatin kinaz (Serum/Plazma)
43 Kreatin kinaz-MB (Aktivite)
44 Sedimantasyon
45 Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
46 Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
47 Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
48 HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
49 Alfa-Fetoprotein (AFP) (Serum/Plazma)
50 CA 125 (Serum/Plazma)
51 CA 15-3 (Serum/Plazma)
52 CA 19-9 (Serum/Plazma)
53 Ferritin (Serum/Plazma)
54 Folat (Serum/Plazma)
55 Karsinoembriyonik antijen (CEA) (Serum/Plazma)
56 Serbest T3
57 Serbest T4
58 Troponin I
59 TSH
60 Vitamin B12
61 Saf ses odyometrisi, iki taraf
62 Servikal veya vajinal sitoloji
63 Elektrokardiyogram