loading

Tıbbi onkoloji, kanserli hücrelerin tanısını, tedavisini ve takibini konu alan bir bilim dalıdır. Ayrıca, sadece kanser hastalarına değil, kanserden korunma amaçlı ve erken tanı seçeneklerini de kapsamaktadır.

Tıbbi Onkoloji Uzmanları, kanser tümörlerini belirleyip tedavi etmeyi amaçlamaktadır. Tıbbi onkologlar, kanserli hücrelerin neden oluştuğunu, nasıl yayıldığını ve nasıl en etkili şekilde tedavi edilebileceğini incelemektedir. Bu bilgiler ışığında, kanserli hastalara en uygun tedavi seçenekleri belirlenir ve uygulanır.