loading

Acil Servis

Aynı anda, deneyimli acil servis hekimi tarafından değerlendirilen hastalarımız için gerek duyulduğunda, tedavi sürecinde görev alan; Ortopedi, Plastik Cerrahi, El

DAHA FAZLASI »

Cinsel Terapi

Cinsel terapi, cinsel sorunlar konusunda eğitim almış deneyimli psikiyatrist ve psikologlar tarafından cinsel sorunları olan birey ya da çiftlere uygulanan

DAHA FAZLASI »

Çocuk Cerrahisi

Çocukların cerrahi ve ürolojik sorunlarının tanı ve tedavisi ile yoğun bir biçimde uğraşmaktadır. Kalp dışı göğüs cerrahisi, onkolojik cerrahi, sindirim

DAHA FAZLASI »

Çocuk Yoğun Bakım

Yoğun bakım ihtiyacıyla dünyaya gelen özel bebeklerin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere uzman sağlık personelinin özenli hizmet yaklaşımıyla yüksek standartlarda hizmet

DAHA FAZLASI »

Dermatoloji (Cildiye)

Deri, kendine özgü birçok işlevi olan vücudun en büyük organıdır. Dermatoloji (Cildiye), saçlı deriden başlayarak ayak parmaklarına kadar tüm vücut

DAHA FAZLASI »

Gastroenterohepatoloji

Gastroenterohepatoloji birimi ‘akademisyen’ doktor öncülüğünde teknolojik yeniliklerin desteğiyle en üst düzeyde, kaliteli, çağdaş tanı ve tedavi hizmeti vermektir. Gastroenteroloji bölümünün

DAHA FAZLASI »

Genel Cerrahi

Birimin misyonu hasta merkezli, güler yüzlü, nitelikli, güvenilir ve tıbbi hatasız bir hizmet vermektir. Başta minimal invaziv (Laparoskopik – kansız

DAHA FAZLASI »

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Polikliniğimizde tüm akciğer hastalıklarının tanı , tedavi ve takibine yönelik poliklinik hizmetleri verilmektedir. Göğüs hastalıklarında da

DAHA FAZLASI »

Göz Hastalıkları

Hastanemiz Departmanında çocuk ve yetişkin hastalara tedavi hizmeti verilmektedir. Bu konuların başlıca tetkik ünitelerinde yapılan testler. Göz A mod/ B

DAHA FAZLASI »

İç Hastalıklar

İç hastalıkları departmanı çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri ve bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla

DAHA FAZLASI »

Kadın Doğum

Batman Dünya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümleri’nde pek çok ailenin çocuk sahibi olma mutluluğuna erişmesine yardımcı olunmakta ve sağlıklı

DAHA FAZLASI »

Kalp Ve Damar Cerrahisi

Koroner arter hastalığı günümüz dünyasında ve ülkemizde ne sık ölüm sebebi olarak önemini korumaktadır. Kalbi besleyen damarlara koroner arterler denilmektedir.

DAHA FAZLASI »

Kardiyoloji

Kalp ve dolaşım sistem hastalıklarında sıklıkla görülebilen ve hayatı tehdit edebilecek sonuçlara yol açan kalp krizinin (miyokard enfarktüsü) tedavisinde en

DAHA FAZLASI »

Kulak Burun Boğaz

Teşhis aşamasında endovizyon teknolojisinin kullanıldığı bu birimimizde operasyonlar esnasında da kapalı (endoskopik) yöntem uygulanmaktadır. K.B.B. polikliniğimiz uzmanımız tarafından konvansiyonel (geleneksel)

DAHA FAZLASI »

Nöroloji

Batman Dünya Hastanesi Nöroloji Bölümünde ayaktan ve yatarak tanı, tedavi ve izlem hizmeti vermek üzere çalışmalar yapılmakadır. Başağrısı, baş dönmesi,

DAHA FAZLASI »

Plastik Cerrahi

Plastik cerrahi veya tam adıyla Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, vücudun bir kısmını yeniden yapılandırmak veya karakteristiğini  Sanılanın aksine cerrahi için

DAHA FAZLASI »

Radyoloji

Radyoloji departmanı, hasta ve doktorların tanı ve tedavi amaçlı tüm taleplerini karşılayabilecek teknik donanıma ve tecrübeli doktor kadrosuna sahiptir. Personel

DAHA FAZLASI »

Terapotik Hipotermi

Hipotermi cihazı, yeni doğanlarda beynin yeterince oksijen almaması sonucu oluşan “Hipoksik iskemik ensefalopati” rahatsızlığında, vücut ısısının düşürülmesi için kullanılan bir

DAHA FAZLASI »

Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Onkoloji Tıbbi Onkoloji Bölümü, kanser tedavisindeki gelişmeleri takip eden ve güncel tedavi yöntemlerini uygulayan bir kliniktir. Bilimsel verilere dayalı

DAHA FAZLASI »

TPN Ünitesi

TPN Ünitesi   TPN (Total Parenteral Nutrisyon, total parenteral beslenme); prematüre bebekler ve ağızdan beslenmesi mümkün olmayan hastalarda, hasta için

DAHA FAZLASI »

Üroloji (Bevliye)

Özel Batman Dünya Hastanesi Üroloji Polikliniğinde ürolojik hastalıklarla ilgili tüm tıbbi ve teknik alt yapı mevcuttur. Erkeklerde böbrek, idrar yolları,

DAHA FAZLASI »

Uyku Laboratuvar

Hastanın uyku ile ilgili kaydedilebilir tüm verilerinin bilgisayara sonradan incelenmek üzere kaydedildiği yerdir. Ev ortamı hassasiyetinde oluşturulan özel bir odada

DAHA FAZLASI »

Yenidoğan Yoğun Bakım

Bebeklerin anne karnındaki gelişimlerini tamamlayarak zamanında doğmalarına miadında (zamanında) doğum denir. Miadında doğum, 9. ay tamamlandığında yani 37 – 40

DAHA FAZLASI »

Diyetisyen

Beslenme, anne karnından hayatın sonuna kadar büyüme, yaşamın sürdürülmesi sağlığın korunması ve mutlu bir ömür geçirilmesi için gerekli olan etmenlerin

DAHA FAZLASI »