loading
STANDART CHECK UP İÇERİĞİ KADIN
Sıra Hizmet Adı
1 Dahiliye Muayenesi
2 Kardiyoloji Muayenesi
3 Göz Hastalıkları Muayenesi
4 Kadın Hastalıkları Muayenesi
5 Kardiyovasküler stres test (treadmill, bisiklet, farmakolojik)
6 Elektrokardiyogram (12 derivasyonlu, sadece EKG trase çekimi)
7 BT, Toraks
8 Tüm Abdomen USG
9 Açlık kan şekeri
10 Alkalen fosfataz (ALP)
11 Karsinoembriyonik antijen (CEA) (Serum/Plazma)
12 CA 19-9 (Serum/Plazma)
13 CA 15-3 (Serum/Plazma)
14 CA 125 (Serum/Plazma)
15 Alfa-Fetoprotein (AFP) (Serum/Plazma)
16 Mammografi (Tek meme)
17 AST(SGOT)
18 ALT (SGPT)
19 CRP (kantitatif)
20 HBs Ag
21 Anti-HBs
22 Anti-HCV
23 Anti HIV½, doğrulama (p24 antijen içerir)
24 Glike hemoglobin (Hb A1c)
25 Gaitada gizli kan
26 Total kolesterol
27 HDL kolesterol
28 LDL kolesterol
29 Folik Asit
30 Kalsiyum (Total)
31 Kan sayımı (22 parametre), tam otomatik
32 Kreatinin
33 LDH (Laktat Dehidrogenaz)
34 Sedimentasyon 1h
35 Tam idrar analizi (strip ve mikroskop)
36 Trigliserid
37 Serbest T4 (FT4)
38 TSH (Tiroid Stimulan Hormon)
39 Üre
40 Ürik asit
41 Vitamin B12