loading
STANDART CHECK UP İÇERİĞİ ERKEK
Sıra Hizmet Adı
1 Dahiliye Muayenesi
2 Kardiyoloji Muayenesi
3 Göz Hastalıkları Muayenesi
4 Üroloji Muayenesi
5 Kardiyovasküler stres test (treadmill, bisiklet, farmakolojik)
6 Elektrokardiyogram (12 derivasyonlu , sadece EKG trase çekimi)
7 BT, Toraks
8 Tüm Abdomen USG
9 Açlık kan şekeri
10 Alkalen fosfataz (ALP)
11 AST(SGOT)
12 ALT (SGPT)
13 CRP (kantitatif)
14 HBs Ag
15 Anti-HBs
16 Anti-HCV
17 Anti HIV½, doğrulama (p24 antijen içerir)
18 Glike hemoglobin (Hb A1c)
19 Karsinoembriyonik antijen (CEA) (Serum/Plazma)
20 CA 19-9 (Serum/Plazma)
21 Alfa-Fetoprotein (AFP) (Serum/Plazma)
22 Gaitada gizli kan
23 Total kolesterol
24 HDL kolesterol
25 LDL kolesterol
26 Folik Asit
27 Kalsiyum (Total)
28 Kan sayımı (22 parametre), tam otomatik
29 Kreatinin
30 LDH (Laktat Dehidrogenaz)
31 Sedimentasyon 1h
32 Tam idrar analizi (strip ve mikroskop)
33 Trigliserid
34 PSA total (Prostat Spesifik Antijen, total (tPSA))
35 Serbest T4 (FT4)
36 TSH (Tiroid Stimulan Hormon)
37 Üre
38 Ürik asit
39 Vitamin B12