loading

Özel Batman Dünya Hastanesi Kalite Yönetim Sistemi, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları ve uymakla yükümlü olduğumuz yasal mevzuatlar kapsamında sürekli iyileşme ve gelişmeyi benimseyen bir yaklaşımı esas alarak sağlık hizmeti sunmayı hedefler.

  • Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak
  • Hasta ve yakınlarının haklarını korumak, tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek
  • Tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedeflemek
  • Profesyonel kadrolar ile uluslararası düzeyde sağlık hizmeti vermek
  • Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak, bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak
  • Sürekli eğitimi desteklemek ve çalışanların uluslararası kongre / seminer / yayınlara katılımını desteklemek
  • Kaliteli hizmeti uygun maliyetle sunmak

Hastanemiz, T.C. Batman Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü tarafından erişilebilirlik denetimi sonucu, “Erişilebilirlik” belgesi almaya hak kazanmıştır.


Erişilebilirlik Belgesi

Hastanemiz, “sıfır atık yönetim sistemi” ile sıfır atık belgesini almaya hak kazanmıştır.


Sıfır Atık Belgesi

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Ydnetmelik kapsamında, “Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi YetkınIlk Kriterleri” ne ve Yönetmeliğin genel esaslarına uyarak, Uluslararası Sağlık Turizmi faaliyetinde bulunmaya hak kazanmıştır.


Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi

S1UygunUluslararası sağlık turizmi sağlık tesisisi; başvuru tarihinden / denetimden önce yapılan son sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinden asgari 85 puan almış mı (Sağlıkta kalite standartları ve kalite göstergeleri yayımlanmamış olan sağlık kuruluşları bu kriterden muaftır. Bu sağlık kuruluşları, ilgili standart seti ve rehberlerin yayımlandığı tarihten itibaren altı (6) ay içerisinde bu kriteri sağlamak zorundadır.)? – ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30123)

S2UygunUluslararası sağlık turizmi sağlık tesisinde; 13.07.2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmeliğin 6′ ncı maddesindeki şartlara haiz uluslararası sağlık turizmi birimi oluşturulmuş mu? – ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30123)

S3UygunUluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi; uluslararası sağlık turistinin, tedavi göreceği doktorun / doktorların mesleki geçmişi / geçmişleri hakkında sağlık tesisinin internet sitesinden bilgi alabileceği bir alt yapıya sahip mi? – ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30123)

S4UygunUluslararası sağlık turizmi sağlık tesisisi; uluslararası sağlık turistinin sağlık tesisine gelmeden önce, tedavi göreceği doktordan / doktorlardan hastalığıyla ilgili geniş bilgi alabileceği ve tedavi planını öğrenebileceği bir iletişim ve bilgi aktarım sistemine sahip mi? – ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30123)

S5UygunUluslararası sağlık turizmi sağlık tesisisi; uluslararası sağlık turistinin ödemelerini sağlık tesisine ulaşmadan önce depozito olarak hastanenin hesabına yatırabileceği bir alt yapı mevcut mu? – ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30123)

S6UygunUluslararası sağlık turizmi sağlık tesisisi; sağlık tesisi otomasyon sistemi üzerinde, sunulacak sağlık hizmetlerine ilişkin olmak üzere yapılacak tüm işlemlerin yabancı hasta modülü üzerinden yapılması için gerekli alt yapıyı oluşturmuş mu? – ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30123)

S7UygunUluslararası sağlık turizmi sağlık tesisisinde; sunulacak sağlık hizmetleri çerçevesinde sunulan tüm faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunuluyor ve uluslararası sağlık turistinin dilinde oluşturulan onam formu uluslararası sağlık turisti ve sağlık hizmetini sunan doktor tarafından imzalanıyor mu? – ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30123)

S8UygunUluslararası sağlık turizmi sağlık tesisisinde; hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalığın teşhisi, seyri, yapılan incelemeler ile tedaviye ve tedavinin sonucuna ilişkin bilgiler, tedavi sonrası hastaya sağlık tesisi tarafından verilen epikriz, taburcu edildikten sonra hastanın yapması gerekenler, hastanın kendi dilinde hazırlanarak hastaya imza karşılığında teslim ediliyor mu? – ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30123)

Bölüm Adı: Kayıtların Tutulması ve Bildirim Zorunluluğu Standartları Denetleyici: Metin KUDAT

S9UygunUluslararası sağlık turizmi sağlık tesisisinde; Aracı kuruluş faaliyetlerine ihtiyaç duyulması halinde, Bakanlıkça yetki verilen uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu ile protokol yapılmış mı? – ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30123)

S10UygunUluslararası sağlık turizmi sağlık tesisisi; Uluslararası sağlık turistinin yatışından taburcu edilinceye kadar sağlık tesisinde alacağı sağlık hizmetinin yanında ihtiyaç duyacağı diğer hizmetleri sunmak için gerekli tedbirlerli almış mı? (Bu hizmetlerin sunumu için, uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu ile sözleşme yapabileceği gibi diğer kurum ve kuruluşlarla da sözleşme yapabilir.) – ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30123)

S11UygunUluslararası sağlık turizmi sağlık tesisisinde; Sunulan sağlık hizmetlerinin talep halinde dökümünü ve tutarını gösteren onaylı belge ile bu yönetmelikte belirlenmiş belgeler hizmet alan kişilere talep halinde veriliyor mu? – ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30123)

S12UygunUluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi tarafından, 13.07.2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik kapsamında sağlık hizmeti verilen kişiler Bakanlıkça oluşturulan web tabanlı sisteme kaydediliyor mu? – ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30123)

S13UygunUluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi; Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgeleri gönderiyor mu? – ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30123)

S14UygunUluslararası sağlık turizmi sağlık tesisisinde; sigortasız personel çalıştırılıyor mu? – 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Bölüm Adı: Bilgilendirme ve Tanıtım Standartları Denetleyici: Yasir ATALAY

S15UygunUluslararası sağlık turizmi ile ilgili olarak 13.07.2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yetki verilmemiş sağlık tesisi tarafından bilgilendirme ve tanıtım yapılıyor mu ? – ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30123)

S16UygunUluslararası sağlık turizmi sağlık tesisisinde; Türkiye sınırları içerisinde talep oluşturacak şekilde ve Türkçe dilinde tanıtım yapılıyor mu (Yapılamaz)? – ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30123)

S17UygunUluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi tarafından internet sitelerinde, sağlık turizmi kapsamında sunulacak hizmetlere ilişkin bilgiler ve detaylı ulaşım bilgileri son güncelleme tarihi belirtilerek yayınlanıyor mu? – ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30123)

S18UygunUluslararası sağlık turizmi sağlık tesisince; Tanıtımlarda, yetkili olunmayan, sağlık tesisinin ruhsat ve faaliyet izin belgesinde kayıtlı olmayan sağlık hizmetleri hakkında bilgilere, mesleki ve etik kurallara aykırı, yanlış, yanıltıcı ve yurtiçindeki vatandaşlar için talep oluşturmaya yönelik bilgilere yer veriliyor mu? – ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30123)

S19UygunUluslararası sağlık turizmi sağlık tesisinde; İnternet sitesi ile diğer tanıtım araç ve gereçlerinde sağlık ile ilgili bilgilendirmeler, alanında bilgi ve tecrübeye sahip hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılıyor mu? – ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30123)

S20UygunUluslararası sağlık turizmi sağlık tesisince; Tanıtımlarda; hasta mahremiyeti gözetilerek, hasta haklarına uygun olarak ve bu konuda hasta onamının alındığı belgelendirilerek tedavi gören hastaların hikâyelerine yer veriliyor mu? – ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30123)

S21UygunUluslararası sağlık turizmi sağlık tesisinde; Yürürlükteki mevzuata göre ülkemizde uygulanması yasaklanmış veya uygulanmasına izin verilmemiş olan tıbbi işlem ve uygulamalara tanıtımlarda yer veriliyor mu? – ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30123)