loading

Nöroloji

Batman Dünya Hastanesi Nöroloji Bölümünde ayaktan ve yatarak tanı, tedavi ve izlem hizmeti vermek üzere çalışmalar yapılmakadır. Başağrısı, baş dönmesi, merkezi sinir sistemi damar hastalıkları, hareket bozuklukları, Parkinson, inme, epilepsi ve uyku bozuklukları alanında konusunun uzmanları mevcut bilimsel kabul görmüş veriler ışığında multidisipliner ekip çalışması ile kaliteli ve etkin sağlık hizmeti vermek için çaba sarfetmektedirler.

İhtiyacı olan acil nöroloji ve konsültasyon hizmetleri de Batman Dünya Hastanesi Nöroloji Bölümleri tarafından haftanın 7 günü karşılanmaktadır. 


Beyin ve sinir sistemi hastalıklarının tanı, tedavi ve izlemindeki çalışmalar da da yer alınmaktadır. 

Birimin ilgi alını içerisinde olan hastalıklar 

Serebrovasküler hastalıklar

 

 • Akut İskemik inmeler

 

 • Beyin kanamaları

 

 • Dejeneratif hastalıklar

 

 • Vasküler Demans,

 

 • Alzheimer Hastalığı,

 

 • ALS vb Hareket Bozuklukları

 

 • Parkinson Hastalığı,

 

 • Distoniler,

 

 • Diskineziler,

 

 • Esansiyel Tremor,

 

 • Huzursuz bacak sendromu,

 

 • Huntington Kore vb

 

 • Epilepsi

 

 • Fokal ,

 

 • Generalize Epilepsiler,

 

 • Status Epileptikus

 

 • Demyelinizan Hastalıklar

 

 • Multipl Skleroz,

 

 • Akut demyelinizan Ensefalomyelit,

 

 • Transvers myelit

 

 • Santral sinir sistemi Vaskülitleri,

 

 • Nöropatiler

 

 • Toksik metabolik,

 

 • Immün nöropatiler,

 

 • Guillen Barre sendromu vb

 

Kas hastalıkları
Sinir kas kavşağı hastalıkları

 

 • Myastenia Gravis

 

Başağrıları ,Belağrıları ve Boyun ağrıları

 

 • Vasküler,

 

 • Gerilim,

 

 • Cervikojenik başağrıları,

 

 • Temporal arterit,

 

 • Nevraljiler vb

 

Konfüzyonel Durumlar

 

 • Delirium,

 

 • Ensefalit vb.

 

Baş Dönmesi

Bölüm Doktorlarımız