loading

Kulak Burun Boğaz

Teşhis aşamasında endovizyon teknolojisinin kullanıldığı bu birimimizde operasyonlar esnasında da kapalı (endoskopik) yöntem uygulanmaktadır. K.B.B. polikliniğimiz uzmanımız tarafından konvansiyonel (geleneksel) ve endoskopik muayene, pediatrik otolojik olguların takip ve tedavisi, fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, kulak mikroşirurjisi, baş ve boyuna yönelik her türlü cerrahi müdahale, tonsillektomi (bademcik), vejetasyon (geniz eti), gromet (ventilasyon tüpü), rinoplasti, larenks ve timpanoplasti konularında hizmet verilmektedir.

  • Kulak Burun Boğaz Bölümünde Uygulanan Cerrahi Girişimler:

    

   Bademcik ve geniz eti ameliyatları (tonsillektomi adenoidektomi)

   Horlama ameliyatları(uvulopalotopharengoplasti, yumuşak damak radyofrekans vb.)

   Nazofarenksten biyopsi

   Tükrük bezi çıkartılması(submandibuler gland rezeksiyonu)

   Tükrük bezinden taş çıkartılması

   Boyun kitle ve doğumsal kist ve fistüllerinin çıkartılması

   Ses teli polip, nodül, kist çıkartılması

   Ses teli biyopsisi

   Traketomi

   Deviasyon(septoplasti)

   Burun eti ameliyatları(konkaplasti,endoskopik konka redüksiyonu,konka radyofrekans)

   Burun estetiği(rinoplasti)

   Sinüzit ameliyatları(FESS)

   Burun polip ameliyatları

   Burun kanamalarına müdahale(anterior tampon, posterior tampon)

   Buruk kırık tamiri(nazal fraktür repozisyonu)

   Kulak zarı çizilmesi(parasentez)

   Kulak zarına tüp takılması(tubulasyon)

   Kulak zarı travmatik yırtık tamiri

   Kulak zarı deliklerinin tamiri(timpanoplasti)

   Kronik kulak iltihabı hastalığının ameliyatları(mastoidektomi)

   Kepçe kulak ameliyatları

Bölüm Doktorlarımız