loading

Kalp Ve Damar Cerrahisi

Koroner arter hastalığı günümüz dünyasında ve ülkemizde ne sık ölüm sebebi olarak önemini korumaktadır. Kalbi besleyen damarlara koroner arterler denilmektedir. Koroner Bypass Cerrahisi en sık uygulanan kalp ameliyatı grubudur ve hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Bypass ameliyatında hasta kalp akciğer makinesine bağlanmakta ve kalp durdurularak ameliyat gerçekleştirilmektedir. Çalışan kalp tekniği de (Kalbi durmadan bypass) hastanemizde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Ameliyatta hastanın kendinden alınan damarlarla (göğüs damarı, kol atar damarı, bacak toplardamarı) beslenemeyen kalp kasına kan gönderilir. Hastalar ameliyattan sonra 24 saat yoğun bakım takibi ve 3-5 gün servis takibi ile taburcu edilmektedirler. 

 

  • Küçük Kesi Kalp Ameliyatları ( MID CABG)
   • Çalışan Kalpte Koroner Arter Cerrahisi
   • Kalp Kapak Ameliyatları
   • (Kapak Değişimi ve Kapak Tamiri)
   • Büyük Damar Ameliyatları (Aort Cerrahisi)
   • Karotis ve Periferik Atardamar Cerrahisi
   • Doğumsal Kalp Bozuklukları Onarımı
   • Varis Ameliyatları – Endovenöz Lazer Uygulaması (Estetik Varis Ameliyatları)
   • Hemodiyaliz Amaçlı Girişimsel ve Cerrahi Yöntemler

  KORONER ARTER BYPASS CERRAHİSİ

  Koroner arter hastalığı günümüz dünyasında ve ülkemizde ne sık ölüm sebebi olarak önemini korumaktadır. Kalbi besleyen damarlara koroner arterler denilmektedir. Koroner Bypass Cerrahisi en sık uygulanan kalp ameliyatı grubudur ve hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Bypass ameliyatında hasta kalp akciğer makinesine bağlanmakta ve kalp durdurularak ameliyat gerçekleştirilmektedir. Çalışan kalp tekniği de (Kalbi durmadan bypass) hastanemizde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Ameliyatta hastanın kendinden alınan damarlarla (göğüs damarı, kol atar damarı, bacak toplardamarı) beslenemeyen kalp kasına kan gönderilir. Hastalar ameliyattan sonra 24 saat yoğun bakım takibi ve 3-5 gün servis takibi ile taburcu edilmektedirler. 

  KALP KAPAK CERRAHİSİ

  Kalbin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için sağlıklı kapakçıklara sahip olması gereklidir. Kalbin içinde kanın belirli bir yöne gitmesini sağlayan kapakçıklar vardır. Doğuştan ya da sonradan meydana gelen bazı hastalıklarla kapakçık fonksiyonları bozulabilir ve görevini tam yapamaz hale gelir. Kalp Kapak Cerrahisi de bir açık kalp ameliyatıdır. Hasta kalp akciğer makinesine bağlanmakta ve işlem sırasında kalp durdurulmaktadır. Kalp kapaklarının onarımı hastanemizde başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Kalp kapak onarımları halen çok az sayıda merkezde yapılabilmektedir. Kalp kapak tamiri mümkün olmayan hastalarda kapak çıkarılarak yapay kapakçıkla değiştirilmektedir. Değiştirilen kapak mekanik (metal, karbon, titanyum) veya biyolojik (insan veya hayvandan elde edilen) olabilmektedir. 

  KONJENİTAL(DOĞUMSAL)KALP CERRAHİSİ

  Adından da anlaşılacağı gibi bu hastalık gurubunda bebeğin kalbinde anne karnındaki gelişme döneminde sorun olur. Bozukluk kalpte veya kalpten çıkan damarlarda olabilir. Bu spektrumda yüzlerce hastalık mevcuttur. Doğumsal Kalp hastalarının büyük çoğunluğunda sebep bilinmemektedir. Fakat gebelik döneminde geçirilen viral hastalıklar, radyasyona maruz kalma, kullanılan bazı ilaçlar, akraba evliliği, diyabet gibi nedenler etkili olabilmektedir. Sebep ne olursa olsun hastalık tespit edildiğinde bozukluğun giderilmesi için cerrahi müdahale gerekiyorsa bunun zamanlaması yapılıp onarım gerçekleştirilmelidir. Günümüzde üstün teknoloji, gelişen tanı yöntemleri ve deneyimle bu bozukluklar başarıyla düzeltilmekte ve bu çocuklar normal bir hayat sürdürebilmektedirler. Hastanemize günlük bebekten itibaren her yaşta hastaya ameliyat yapılmaktadır. 

  AORTİK CERRAHİ

  Doğumsal olarak aort zayıflığı, enfeksiyon, hipertansiyon, ateroskleroz gibi nedenlerle aort damarının çapı artabilir. Buna aort anevrizması diyoruz. Anevrizma da ameliyat edilerek genişlemiş bölgenin yapay damarla değiştirilmesini gerektirir. Aksi halde genişlemiş, duvarı incelmiş aort damarının yırtılarak ani ölüme neden olması kaçınılmazdır. Aortik cerrahide diğer önemli ve ölümcül durum aortik diseksiyon dediğimiz aort damarının iç zarının boydan boya yırtılmasıdır. Hipertansiyon, ateroskleroz, damar duvarının genetik olarak zayıflığı gibi nedenler sayılabilir. Neden ne olursa olsun aort yırtılması acil ameliyatı gerektiren geç kalınması çoğunlukla ölümle sonuçlanan bir durumdur. Hastanemiz gerek aort anevrizmalarında gerekse aort derece deneyimli ekibiyle 24 saat bu grup hastalara müdahale etmektedir. Hastanemizde endovasküler repair dediğimiz stent uygulamasıyla bu hastalara ameliyatsız çözümlerde sunulabilmektedir. 

  PERİFERİK DAMAR CERRAHİSİ, VARİS, FİSTÜL DİĞER DAMAR CERRAHİ GİRİŞİMLERİ

  Ateroskleroz dediğimiz damar sertliği sadece koroner damarlarla sınırlı kalmayıp tüm vücuttaki damarları etkileyebilmektedir. Damar tıkanıklığı kol ve bacaklarda olduğu gibi beyine, böbreklere ve diğer iç organlara giden damarlarda da olabilmektedir. 

  KAROTİS ARTER CERRAHİSİ

  Karotis arterleri boynun iki yanında bulunmakta ve beynin beslenmesinden sorumludurlar. Bu damarlarda darlık olduğunda hastalarımızda baş dönmesinden felce kadar ilerleyen şikâyetler olur. Bu darlıkların hastanemizde giderilmesi için karotis arter endarteraktomi ameliyatları başarılı bir şekilde yapılmaktadır. 

  VASKÜLER CERRAHİ

  Kliniğimizde damar tıkanıklığı olan hastalarımız genellikle ayaklarda üşüme, yürüyememe, çabuk yorulma gibi şikâyetleri ile başvurmaktadırlar. Bu hastalara yönelik olarak tüm vasküler cerrahi protokolleri uygulanmaktadır. Sonuç olarak damar tıkanıklığı hangi bölge ve organda ise ona göre müdahale yapılmaktadır. 

  VARİS CERRAHİSİ

  Bunlardan başka önemli bir toplardamar hastalığı olan varislerin de hastanemizde yüksek teknoloji kullanılarak tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde toplumun % 15-20’sinde varis ve toplardamar sorunları mevcuttur. Beslenme alışkanlıkları, uzun süre ayakta kalmayı gerektiren meslekler, bayanlar, aşırı kilo, tutulmaktadırlar. Hastanemizde varislere yönelik klasik cerrahi girişimler, lazer ve skleroterapi gibi uygulamalar gerçekleştirilmektedir. 

  ARTEROVENÖZ FİSTÜL

  Kronik böbrek hastalarında diyaliz gereken durumlarda diyaliz kateterlerinin takılması ve AV fistül açılması da sorunsuz ve basit bir şekilde yapılmaktadır.

  KAPALI BY-PASS

Bölüm Doktorlarımız