loading

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır.
• Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.
• Öz değerlendirmeleri yönetmelidir.
• İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
• Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
• Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerilerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetmelidir.
• SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.
• Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.
• SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır.