loading

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Polikliniğimizde tüm akciğer hastalıklarının tanı , tedavi ve takibine yönelik poliklinik hizmetleri verilmektedir. Göğüs hastalıklarında da diğer bölümlerde olduğu gibi, teşhis için çeşitli yöntemler kullanılır.Bunlar akciğer grafilleri ve tomografileri, allerji testleri, solunum fonksiyon testleri, bronkoskopi, çeşitli kan ve idrar testleridir.

Sabah baş ağrısı ile uyanma, horlama, gündüz uykusuzluk, uykuda nefes durması v.s. gibi şikayetler ile başvuran hastalarımıza da uyku laboratuvarımızda hizmet verilmektedir.

Uyku Laboratuvarı

 

Horlama ve uykuda nefes kesilmesi olan, uykudan nefes darlığı ve nefes durması ile boğulurmuşcasına uyanan, gündüz aşırı uyku hali olan, uykuda anormal bacak hareketleri olan, uyku esnasında diş gıcırdatan, anormal hareketler yapan ve uykuda yürüyen hastalar özellikle uyku laboratuvarında polisomnografik inceleme yapılması gereken hastalardır. Göğüs Hastalıkları Kliniğinde polisomnografik inceleme sonucunda uyku apne sendromu saptanan hastaların takip ve tedavileri de planlanmakta ve yapılmaktadır.

 

Solunum Fonksiyon Testleri

 

Yoğun sigara içicisi bireylerde akciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi, KOAH ve Bronş Astımı gibi kronik solunum yolu hastalıklarının tanısı ve takibinde yapılması gereken önemli bir testtir.

 

Allerji Testleri

 

Allerjik Rinit, Allerjik Astımı olan hastaların allerjik semptomlarının değerlendirilmesi ve sosyal çevrelerini bu sonuçlara gere modifiye etmeleri bakımından yararlı bir testtir. Allerji testi kliniğimizde 33 parametre içirideri prick testi şeklinde yapılmaktadır.

 

Bronkoskopik İnceleme

 

Bronkoskapi akciğer kanseri tanısında, yabancı cisim aspirasyonunda, uzun süren öksürüklerin araştırılmasında, kan tükürme ve diğer birçok akciğer hastalığının araştırılması ve tanısında önemli bir endoskopik incelemedir. Burundan veya ağızdan endoskopla girilerek hastanın uyutulmasına gerek kalmadan lokal anestezi’ altında yapılabilir.

 

Sigara Bırakma Merkezi

 

Dünya’da her yıl 4 milyon insan sigaraya bağlı hastalıklar yüzünden hayatını kaybetmektedir. Günde bir paket sigara içilen evde çocuklar 5 sigara içmiş gibi zehirlenmektedirler. İçilen her sigara yaşamdan 5,5 dk. çalmaktadır. Sigarayı bırakmak istiyorsunuz ama bırakamıyorsanız merkezimize hemen başvurabilirsiniz.


• Öksürük, Balgam, Göğüs Ağrısı, Kan Tükürme, Nefes Darlığı ve Hırıltılı Solunum Nedenlerinin Tespiti ve Tedavisi 
• Üst Solunum Yolu ve Alt Solunum Yolu (Zatürre vb.) Enfeksiyonları Tedavisi 
• Horlama ve Uykuda Nefes Kesilmesi Olanlara Uyku Laboratuvarında Polisomnografik İnceleme 
• Allerjik Astım Tanı ve Tedavisi
• Torasentez 
• Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (Kronik Bronşit, Amfizem) Tanı ve Tedavisi 
• Solunum Fonksiyon Testleri 
• Allerji Testleri 
• Bronkoskopik Inceleme 
• Sigara Bırakma Merkezi 

Bölüm Doktorlarımız