loading
GENİŞ CHECK UP İÇERİĞİ
Sıra Hizmet Adı
1 Dahiliye Muayenesi
2 Göz Hastalıkları Muayenesi
3 Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Muayenesi
4 Kardiyoloji Muayenesi
5 Nöroloji Muayenesi
6 Üroloji Muayenesi
7 Tüm abdomen US
8 MR Beyin
9 BT beyin
10 BT, Toraks
11 Elektrokardiyogram (12 derivasyonlu , sadece EKG trase çekimi)
12 Saf ses odyometrisi, iki taraf
13 Kardiyovasküler stres test (treadmill, bisiklet, farmakolojik)
14 Açlık kan şekeri
15 Alkalen fosfataz (ALP)
16 AST(SGOT)
17 ALT (SGPT)
18 ASO, Kantitatif
19 CRP (kantitatif)
20 RF (Kantitatif)
21 HBs Ag
22 Anti-HBs
23 Anti-HCV
24 Anti HIV½, doğrulama (14 antijen içerir)
25 CA 19-9
26 AFP (Alfa-Fetoprotein)
27 CEA
28 CA 125 (Serum/Plazma) – Kadınlar için
29 CA 15-3 (Serum/Plazma) – Kadınlar için
30 Glike hemoglobin (Hb A1c)
31 Mammografi (Tek meme) – Kadınlar için
32 Gaitada gizli kan
33 Gamma-Glutamyl Transferaz (GGT)
34 Homosistein
35 Total kolesterol
36 HDL kolesterol
37 LDL kolesterol
38 VLDL kolesterol
39 Folik Asit
40 Fosfor
41 Kalsiyum (Total)
42 Kan sayımı (12 parametre), tam otomatik
43 Kreatinin
44 LDH (Laktat Dehidrogenaz)
45 Sedimentasyon 1h
46 Tam idrar analizi (strip ve mikroskop)
47 Trigliserid
48 Total T3 (Triiyodotironin)
49 Total T4 (Tiroksin)
50 PSA total (Prostat Spesifik Antijen, total (tPSA))
51 PSA serbest (Prostat Spesifik Antijen, serbest (fPSA))
52 TSH (Tiroid Stimulan Hormon)
53 Üre
54 Ürik asit
55 Vitamin B12