loading

Gastroenterohepatoloji

Gastroenterohepatoloji birimi ‘akademisyen’ doktor öncülüğünde teknolojik yeniliklerin desteğiyle en üst düzeyde, kaliteli, çağdaş tanı ve tedavi hizmeti vermektir. Gastroenteroloji bölümünün vizyonu, ülke içerisinde prestijli bir birim olarak anılmaktır. Bu amaçla, yeni gelişimler takip edilmekte ve ekip kendi birikimleriyle çağdaş teknolojiyi birleştirerek uygulamaya koymaktadır. Bölümün amaçları uluslararası alanda tanınmış bir teşhis, tedavi ünitesi ve endoskopik prosedürlerin düzenli eğitiminin verildiği, uygulamalarının yapıldığı uluslar arası bir merkez olmaktır. Gastroenteroloji bölümü, gastrointestinal ve karaciğer problemi yaşayan hastalara yöneliktir. Hem yatan hastalara, hem de ayaktan başvuranlara tanı ve tedavinin yanı sıra danışmanlık hizmeti ve bu bağlamda cerrahiyle beraber çok yönlü hizmet verilmektedir.

 

Donanım

Endoskopi merkezimizde alt ve üst gastrointestinal videoendoskopi sistemi ve görsel belgelere ait son teknoloji ürünü arşivleme sistemi mevcuttur. Ünitelerde ayrıca sindirim sisteminin acil kanamalarında kullanılan kanamayı durdurucu hemostatik yöntemler için cihazlar yer almaktadır. Diğer taraftan gastroenteroloji alanına tanı aşamasında en gelişmiş BT, MR, renkli Doppler sistemi ile karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas görüntülemelerinde radyoloji departmanı destek sağlamaktadır. Tüm testler hastalıkların belirlenmesinde son derece kesin sonuçlar vermektir.

Sunulan Hizmetlerin Özeti

Üst Gastrointestinal Endoskopi (Gastroskopi)

Endoskopi merkezimizin en sık başvurulan bu işleminde son derece uygun konfor sağlanmıştır. Sedasyonlu veya sedasyonsuz gerçekleştirilebilen işlem süresi oldukça kısa olup, komplikasyon oranı yok denecek kadar düşüktür. Bu işlemde yemek borusu, mide ve onikiparmak barsağı değerlendirilmekte, özofajit, ülser, gastrit, polip, kanser gibi tanılar konulabilmektedir. Tanı yanında tedavi edici hizmetler aynı seansta gerçekleştirilmektedir. Bu prosedürler arasında kanamaların kontrolü, poliplerin çıkarılması, darlıkların genişletilmesi, yabancı cisimlerin çıkarılması, stent uygulaması, batından mideye beslenme tüpü yerleştirilmesi (PEG) gibi parametreler yer almaktadır.

Alt Gastrointestinal Endoskopi (Kolonoskopi ve Rektosigmoidoskopi)

Teşhis ve tedavi amaçlı kolonoskopiler merkezimizde yoğun olarak uygulanmaktadır. Bu teknik sadece görünür ya da gizli sindirim sistemi kanamalarında değil, aynı zamanda kolon kanseri olma riski yüksek olan ya da daha önce polipektomi geçirmiş hastaların takibinde kullanılmaktadır. Poliplerin endoskopla çıkarılması (polipektomi), darlıkların genişletilmesi ve kanayan bölgelerin tedavisi önemli uygulama alanlarıdır.  

Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP)
Bu teknoloji safra kanal taşlarının ameliyatsız olarak çıkarılmasında ya da safra yolu tümörlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Taşlar ERCP ile ana safra kanalı ve karaciğer içi dallar görüntülenerek görüntülenerek tedavi edilmekte ve cerrahi müdahale yapılamayan safra yolu ve pankreas tümörlerinde safra kanallarına stent denilen drenaj tüpleri yerleştirilmektedir.

Perkutan Endoskopik Gastrostomi

Beslenme Gastrostomisi (PEG) bazı selim ya da habis tıkanıklıklar ya da nörolojik hastalıklara bağlı yutamama hallerinde hastanın karnından beslenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu işlemde mideye uygun yöntemle takılan beslenme tüpü sayesinde hastaların kalan ömürlerindeki beslenme sorunu önemli oranda giderilmektedir.

Özofagus Varis Kanamalarında Bant Ligasyon ve Skleroterapi

Çoğunlukla siroz zemininde gelişen portal hipertansiyon komplikasyonu olan yemek borusu varislerinin kanamasına endoskopik tedavi anlamında bant ligasyon veya polidokanol skleroterapisi ile kanama kontrolü sağlanmaktadır. Bu işleme rağmen süren kanamalar halinde Sengstaken-Blakemore tüpü ile tampon uygulanmaktadır.

Gastrointestinal Darlıkların Dilatasyonu veya Stentleme

Özellikle peptik ülser komplikasyonu olarak karşılaşılan mide çıkış yolu darlıklarının veya Akalazya denilen özofageal hastalıkta dilatasyon amaçlı balon uygulamaları başarıyla gerçekleştirilmektedir. Malign darlıklarda (mide kanser vs) stent yerleştirilmektedir.

Karaciğer Hastalıklarının Takip ve Tedavisi

Kronik hepatit B virüsü ülkemiz koşullarında karaciğer sirozunun en sık etkeni durumundadır. Bu virüsü taşıyan hastaların takip ve uygun kriterler oluştuğunda tedavisi Hepatoloji departmanınca gerçekleştirilmektedir. Hastalığın değerlendirilmesinde karaciğer HBVDNA düzeyi, Delta antikoru ve diğer testler laboratuar koşullarında güvenle çalışılmaktadır. Bu hastalarda ve nedeni açıklanamayan aminotransferaz yüksekliğinde karaciğer biyopsisi yapılabilmektedir.

Sürekli Tıp Eğitimi

Departmanda aylık seminerler ve konferanslarla düzenli olarak eğitim verilmektedir. Batman Dünya Hastanesi Gastroenteroloji bölümü yüksek kaliteli ekipman ve mükemmel tıbbi servisiyle dalında önemli bir düzeye gelmiştir ve zamanla daha da gelişerek ülkemizde sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde bir referans merkezi olmaya adaydır.

Bölüm Doktorlarımız