SKS Kalite Yönetimi


Nazan ALTINIŞIK
Kalite Yönetim Direktörü
Merve DUMAN
Kalite Yönetim Hemşiresi
1. Kalite Yönetim Direktörü; SKS çerçevesinde belirlenen tüm komitelere (Hasta Güvenliği Komitesi, Çalışan Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi ve Eğitim Komitesi vb.) üye olarak katılır. Komitelerde Sağlıkta Kalite Standartlarına yönelik çalışmaların koordinasyonunda görev alır.
2. SKS çerçevesinde yürütülen tüm çalışmaların koordinasyonu sağlanır.
3. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmalar takip edilir.
4. Bölüm kalite sorumluları ile koordineli çalışılarak bölümlerin SKS yönelik, mevcut durumu; hedefler, öz değerlendirme sonuçları, DÖF, güvenlik raporlandırma, istatistiki veriler, eğitim, enfeksiyon oranları, el hijyeni uyumu, gösterge hedefleri, vb. sonuçları Üst yönetim, bölüm yöneticileri, bölüm kalite sorumlularının katılımı ile yılda en az bir kez olmak üzere değerlendirilir, gerekli iyileştirme faaliyetleri başlatılır.
5. Öz Değerlendirme Prosedürüne göre yılda en az bir kez olmak üzere göre öz değerlendirme yapılır. Öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar üst yönetime rapor edilir. Gerekli iyileştirme çalışmaları ve düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.
6. Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS) ilişkin süreçler, Güvenlik Raporlama Sistemi prosedürüne göre yönetilir.
7. Kalite Yönetimi ile ilgili tüm konularda çalışanlara eğitim verilir.
8. Hastane genel uyum eğitimleri verilir.
9. Hasta ve çalışan memnuniyet anketleri, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen dönemlerde, anket uygulama rehberine göre, anket uygulama konusunda eğitim alan personeller tarafından yapılması sağlanır.
10. Hasta, hasta yakınları ve çalışanların görüşlerinin değerlendirmesini, üst yönetime raporlandırılmasını ve gerekli DÖF’ in yürütülmesini takip eder.
11. SKS çerçevesinde yazılı düzenlemeler, Dokümanların Kontrolü Prosedürüne göre yürütülür.
12. SKS Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgilerin değerlendirilmesi sağlanır.
13. Gösterge Yönetim Prosedürüne göre, Gösterge yönetimi çalışmalarının koordinasyonu sağlanır. İzlenecek her gösterge için süreçler, veri toplama ve analiz yöntemleri tanımlanır.
14. SKS göre kurumun mevcut durumunu (hedefler, öz değerlendirme sonuçları, güvenlik raporlandırma, komite çalışma raporları, DÖF raporları, Gösterge izlem sonuçları, memnuniyet raporları vb.) tespit ederek, iyileştirme alanlarını belirler ve üst yönetime raporlandırır.
15. Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliği ve diğer mevzuatlarına göre yapılması gereken çalışmaları yürütür.
• Bilimsel yaklaşımlı etkin, güvenli ve nitelikli sağlık hizmetine kolay ve hızlı erişimi sağlamak
• Katılımcı, etik değerler doğrultusunda saygılı ve güler yüzlü hizmet anlayışının hâkim olduğu bir kurum kültürü oluşturmak.
• Hasta ve çalışan haklarını korumak, tanı ve tedavinin her aşamasında hasta ve ailesini bilgilendirmek
• Çalışanlara sürekli hizmet içi eğitim vermek.
• Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak, sürekli memnuniyeti arttırmayı ön planda tutmak
• Güncel teknoloji ve bilgileri kullanarak sürekli gelişmek ve değişmek
• Kaynaklarımızı yerinde ve etkin kullanmak
• Sosyal sorumluluklarının bilincinde topluma en üst düzeyde katkı sağlayan Hastane olmak ana politikalarımızdır.

İletişim

Çamlıtepe Mahallesi, T.P.A.O Bulvarı No:184 Merkez/Batman
iletisim@obdh.com.tr
444 99 72 / Faks: 0488 221 18 88
Instagram Paylaşımları
Sosyal Medya Hesaplarımız
whatsapp